I. SỨ MỆNH

Tạo dựng được môi trường giáo dục dân chủ, kỷ cương, yêu thương, trách nhiệm, năng động, có chất lượng để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển đầy đủ phẩm chất và năng lực bản thân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

II. TẦM NHÌN

Là một trong những trường có chất lượng của thành phố Cần Thơ mà học sinh sẽ lựa chọn để học tập và rèn luyện, nơi giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn lên.

III. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- Dân chủ trong mọi hoạt động.

- Tính đoàn kết và sự hợp tác của các thành viên.

- Lòng tự trọng và trách nhiệm của mỗi cá nhân.

- Lòng nhân ái và sự bao dung đối với mọi người.

- Không ngừng đổi mới và có khát vọng vươn lên.

IV. PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG

Đoàn kết, đổi mới để phát triển.

* MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

I. Mục tiêu chung. (phù hợp với tuyên bố về tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị, phản ánh ưu tiên của trường, định hướng hành động, mang tính lâu dài,…)

Xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có đầy đủ phẩm chất, năng lực và xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước.

II. Mục tiêu cụ thể

 1. Quy mô trường lớp
 1. 33 lớp với 1.300 học sinh.
 1. Duy trì sĩ số
 1. Tỉ lệ học sinh bỏ học không quá 2%.
 1. Dạy và học
 1. Hạnh kiểm: Tốt, Khá: trên 98%.
 2. Học lực: Giỏi, Khá: 40%; Yếu, Kém: không quá 5%.
 3. 95% học sinh lên lớp.
 4. 100% được xét tốt nghiệp THPT.
 5. Tỉ lệ học sinh đỗ CĐ-ĐH: trên 40%.
 6. 100% học sinh có giấy chứng nhận nghề phổ thông.
 7. Học sinh giỏi cấp TP: đạt 50% số HS dự thi.
 8. 100% giáo viên thực hiện đúng quy chế chuyên môn.
 9. 100% giáo viên thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá.
 1. Công tác chính trị tư tưởng, Văn-Thể-Mỹ
 1. 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế.
 2. 100% học sinh thực hiện tốt an toàn giao thông, an ninh trật tự, không tham gia tệ nạn xã hội.
 3. 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương.
 4. 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 1. Tập thể và Đoàn thể
 1. Trường đạt danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc.
 2. Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 3. Công đoàn cơ sở vững mạnh.
 4. Đoàn TNCS HCM hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 1. Xây dựng, giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn
 1. Trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng GD mức độ 3.
 1. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
 1. 100% giáo viên, nhân viên có trình độ tin học, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm.
 2. 40% cán bộ, giáo viên có trình độ sau đại học.
 3. 30% đảng viên có trình độ trung cấp lý luận chính trị.
 4. 100% giáo viên được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT năm 2018.
 1. Công tác quản lý, văn phòng
 1. Quản lý tốt tài chính, tài sản.
 2. Thư viện được công nhận tiên tiến.
 3. Phòng thí nghiệm, phòng bộ môn được công nhận đạt chuẩn.

 

Trích Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2021-2025

(http://thpttrandainghia.edu.vn/van-ban-cong-van/thong-bao/ke-hoach-chien-luoc-giai-doan-2021-2025.html)