1. Trường được thành lập theo Quyết định số 3321/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2008 của UBND TP. Cần Thơ với tên gọi “Trường THPT diện chính sách thành phố Cần Thơ”. Đến ngày 03 tháng 9 năm 2009, theo Quyết định số 2650/QĐ-UBND của UBND TP. Cần Thơ, trường chính thức mang tên “Trường THPT Trần Đại Nghĩa”.

     2. Lãnh đạo trường qua các thời kì:

     2.1. Hiệu trưởng: 

  • Bà Nguyễn Kim Loan (giai đoạn 2009-2016)
  • Ông Trịnh Nguyễn Thi Bằng (giai đoạn 2017 -...)

     2.2. Phó hiệu trưởng:

  • Bà Nguyễn Thị Phú Quý (giai đoạn 2009-2012)
  • Bà Nguyễn Huỳnh Phước An (giai đoạn 2015-2017)
  • Ông Võ Thành Khiêm (giai đoạn 2009-2019)
  • Bà Trần Thị Xoan (giai đoạn 2012-2019)
  • Ông Lâm Nhựt Nam (giai đoạn 2017-...)
  • Bà Trương Thị Cẩm Thuý (giai đoạn 2019-...)

      3.  Một số thành tích nổi bật của trường: