Thành đoàn Cần Thơ tổ chức tuyên dương 79 Thanh niên tiên tiến, Nhà giáo trẻ tiêu biểu và Thầy thuốc trẻ tiêu biểu làm theo lời Bác năm 2020