• Bạc là một trong những kim loại linh hoạt nhất trên Trái đất, với sự kết hợp độc đáo giữa các công dụng như một kim loại quý và kim loại công nghiệp.
  • Theo công văn 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16 tháng 9 năm 2021Tải các môn theo file đính kèm
Tài nguyên