• Nội dung kiến thức trọng tâm cho bài kiểm tra chuyển đổi môn học, cụm chuyên đề học tập năm học 2023 - 2024
  • Nội dung, kiến thức, kỹ năng cần bổ sung của môn học lớp 10 (CT GDPT 2018) cho việc chuyển đổi môn học, cụm chuyên đề học tập năm học 2023 - 2024
  • Thành phố Cần Thơ
  • Bạc là một trong những kim loại linh hoạt nhất trên Trái đất, với sự kết hợp độc đáo giữa các công dụng như một kim loại quý và kim loại công nghiệp.
  • Theo công văn 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16 tháng 9 năm 2021Tải các môn theo file đính kèm
Tài nguyên