Quy chế Xét nâng bậc lương trước hạn đối với công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tại Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc Sở

Ngày ban hành:
09/06/2020
Ngày hiệu lực:
09/06/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
26/05/2020
Ngày hiệu lực:
26/05/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/06/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn Chỉ thị 16/CT-TTg về phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành:
03/04/2020
Ngày hiệu lực:
03/04/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
23/03/2020
Ngày hiệu lực:
08/05/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/03/2020
Ngày hiệu lực:
24/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/03/2020
Ngày hiệu lực:
22/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Theo đó, điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019 – 2020 lần 2 như sau:

- Kết thúc năm học trước ngày 15/7/2020.

- Thời gian thi trung học phổ thông quốc gia sẽ diễn ra từ ngày 08 - 11/8/2020.
 

Ngày ban hành:
13/03/2020
Ngày hiệu lực:
13/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website