Kế hoạch điều tra sự hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục công trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Ngày ban hành:
03/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/07/2019
Ngày hiệu lực:
17/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực