Chương trinh tư vấn "Tiếp bước trường thi" năm 2021

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ phối hợp với Báo Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ tổ chức Chương trình tư vấn “Tiếp bước trường thi” năm 2021

Video liên quan