Tuyên truyền kỉ niệm 47 Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 (01/5/1886-01/5/2022)

Video liên quan