• Trong thời buổi công nghệ thông tin ngày càng phát triển, không thể phủ nhận vai trò, tầm quan trọng của các trang mạng internet, các trang mạng xã hội trong việc kiểm tra thông tin một cách nhanh chóng, kịp thời cho người dùng. Bên cạnh những ưu ...
 • Trong xã hội phát triển mạnh mẽ đầy thách thức hiện nay, ngoài việc học chữ, học sinh (HS) cần phải rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống và hình thành nên những phẩm chất tốt đẹp, người có ích cho xã hội. Nhưng, nếu thiếu kỹ năng sống (KNS) sẽ ...
 • Từ đầu tháng 2 năm 2020 tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp. Tất cả các trường học trên cả nước cho học sinh nghỉ học trực tiếp tại trường chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến để phòng chống dịch bệnh. Là lãnh đạo nhà trường chắc ...
 • Tiếp tục vận dụng sáng tạo Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo vào thực tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, ...
 • Tình hình dịch bệnh Covid - 19 trong thời gian vừa qua mang đến nhiều khó khăn cho tất cả các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong đó giáo dục cũng chịu sự tác động đáng kể. Hầu hết các trường học đều phải chuyển sang hình thức học tập trực ...
 • Giáo dục phổ thông còn được hiểu là hệ thống giáo dục bao gồm giáo dục mầm non (mẫu giáo), giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở, giáo dục trung học phổ thông. Trong đó, giáo dục trung học phổ thông là giai đoạn quyết định cuối cùng cho việc ...
 • - Vật lý là môn khoa học thực nghiệm, các định luật, công thức vật lý được xây dựng trên biểu thức toán học phù hợp với kết quả thực nghiệm. - Để xác định các đại lượng vật lý, giải thích sự thay đổi các đại lượng vật lý, giải thích các hiện tượng ...
 • Việc dạy học trực tuyến cho học sinh không phải là nhiệm vụ mới của giáo viên vì nhiều trường đã tổ chức triển khai từ năm 2020 để ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19. Đến nay, nhiệm vụ này càng được chú trọng hơn nữa bởi giáo viên luôn ...
 • Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam; đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng xung kích cách mạng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, ...
 • - Ngày 28 tháng 12 năm 1961 Hội đồng chính phủ (nay là chính phủ) ban hành nghị định 219/CP về việc huấn luyện quân sự cho quân nhân dự bị và dân quân tự vệ, trong đó có quy định về huấn luyện quân sự  học sinh, sinh viên. Đến nay hơn nữa thế kỷ ...
 • Sáng kiến kinh nghiệm là tất cả những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, suy nghĩ, giải pháp được người nghiên cứu thu thập, tích lũy được trong quá trình công tác, giảng dạy tại đơn vị.Người nghiên cứu sẽ vận dụng những sáng kiến kinh nghiệm để giải ...
 • Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí MInh trong nhà trường phải không ngừng đổi mới các nội dung hoạt động và vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào thực tế trong nhà trường. Từ thực tế hoạt động Đoàn của bản thân ...
Tài nguyên