• Từ đầu tháng 2 năm 2020 tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp. Tất cả các trường học trên cả nước cho học sinh nghỉ học trực tiếp tại trường chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến để phòng chống dịch bệnh. Là lãnh đạo nhà trường chắc ...
  • Tiếp tục vận dụng sáng tạo Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo vào thực tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, ...
  • Tình hình dịch bệnh Covid - 19 trong thời gian vừa qua mang đến nhiều khó khăn cho tất cả các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong đó giáo dục cũng chịu sự tác động đáng kể. Hầu hết các trường học đều phải chuyển sang hình thức học tập trực ...
  • Giáo dục phổ thông còn được hiểu là hệ thống giáo dục bao gồm giáo dục mầm non (mẫu giáo), giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở, giáo dục trung học phổ thông. Trong đó, giáo dục trung học phổ thông là giai đoạn quyết định cuối cùng cho việc ...
  • - Vật lý là môn khoa học thực nghiệm, các định luật, công thức vật lý được xây dựng trên biểu thức toán học phù hợp với kết quả thực nghiệm. - Để xác định các đại lượng vật lý, giải thích sự thay đổi các đại lượng vật lý, giải thích các hiện tượng ...
  • Việc dạy học trực tuyến cho học sinh không phải là nhiệm vụ mới của giáo viên vì nhiều trường đã tổ chức triển khai từ năm 2020 để ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19. Đến nay, nhiệm vụ này càng được chú trọng hơn nữa bởi giáo viên luôn ...
Tài nguyên