Thông báo đăng kí học lại năm học 2021-2022

Dành cho học sinh không được lên lớp và học sinh bỏ học năm học 2020-2021

Tài liệu đính kèm: Tải về

THÔNG BÁO

(V/v đăng kí học lại năm học 2021-2022)

 

  1. Đối tượng và thủ tục thực hiện
    1. Học sinh năm học 2020-2021 không được lên lớp

- Thủ tục đăng kí học lại gồm: Đơn đăng kí học lại (mẫu gợi ý);

    1. Học sinh bỏ học năm học 2020-2021

- Thủ tục đăng kí học lại gồm: Đơn đăng kí học lại (mẫu gợi ý);

  1. Thời gian thực hiện

- Từ ngày 26/7/2021 đến hết ngày 03/8/2021.

  1. Quy trình thực hiện

- Học sinh tải mẫu trên website trường: http://thpttrandainghia.edu.vn/tai-nguyen/mau-van-ban/nha-truong

- Cha mẹ học sinh (hoặc người giám hộ) đánh máy hoặc viết tay theo mẫu;

- Học sinh chụp ảnh Đơn đăng kí học lại (có đầy đủ chữ kí) và gửi cho GVCN lớp năm học 2020-2021. Học sinh nộp bản giấy Đơn đăng kí học lại cho GVCN khi có thông báo tập trung vào trường.

- Nhà trường sẽ tổng hợp danh sách học sinh đăng kí học lại theo báo cáo của GVCN và thông báo công khai lên website trường.  

4. Học sinh phải hoàn thành học phí năm học trước. Nhà trường chỉ xếp lớp cho những học sinh được GVCN xác nhận có đăng kí học lại. Mọi sự chậm trễ nhà trường sẽ không giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- CB, GV;

- Niêm yết bảng thông báo, cổng thông tin điện tử của trường;

- Lưu: VT, TĐN.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Trịnh Nguyễn Thi Bằng

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 28
Hôm qua : 199
Tháng 10 : 9.634
Năm 2021 : 88.742