Thông báo phúc khảo bài thi/môn thi ki thi TN THPT 2021

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn thực hiện phúc khảo bài thi/môn thi tốt nghiệp năm 2021

Tài liệu đính kèm: Tải về

THÔNG BÁO

V/v phúc khảo bài thi/môn thi tốt nghiệp THPT năm 2021

 

Căn cứ theo Công văn số 1318/BGDĐT-QLCL ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021;

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn thực hiện phúc khảo bài thi/môn thi tốt nghiệp năm 2021,

Trường THPT Trần Đại Nghĩa thông báo đến học sinh lớp 12 năm học 2020– 2021 về việc phúc khảo bài thi/môn thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

1. Nếu học sinh có nhu cầu phúc khảo điểm bài thi/môn thi tốt nghiệp năm 2021, học sinh tải mẫu đơn phúc khảo trên trang web của trường tại địa chỉ http://thpttrandainghia.edu.vn/tai-nguyen/mau-van-ban/to-chuc-khac/don-phuc-khao-bai-thi-mon-thi-ki-thi-tn-thpt.html hoặc zalo “TN 2021–Phúc khảo bài thi” https://zalo.me/g/baivcx306 để làm thủ tục xin phúc khảo.

2. Học sinh chụp ảnh đơn xin phúc khảo có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên gửi đơn qua zalo nhóm “TN 2021–Phúc khảo bài thi”.

3. Thời gian từ ngày 26/7/2021 đến hết ngày 05/8/2021.

4. Số điện thoại hỗ trợ:

- Cô Trương Thị Cẩm Thúy – Phó hiệu trưởng: 0941.995.566

- Thầy Nguyễn Việt Phú: 0946.899.468.

 

Nơi nhận:

- Học sinh;

- Giáo viên;

- Lưu: VT, TĐN.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trương Thị Cẩm Thúy

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 440
Tháng 09 : 6.270
Năm 2021 : 75.215