Tổ chức cho học sinh luyện tập đề thi theo cấu trúc đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện theo Thông báo ngày 21/6/2021 của Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc tổ chức cho học sinh luyện tập đề thi theo cấu trúc đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo bằng hình thức trực tuyến,

Tài liệu đính kèm: Tải về

Trường THPT Trần Đại Nghĩa thông báo đến giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và học sinh lớp 12 năm học 2020 - 2021 như sau:

1. Nội dung, đối tượng và hình thức tổ chức

- Nội dung: tổ chức luyện tập các môn/bài thi tốt nghiệp THPT năm 2021 gồm: Toán, KHTN (Vật lí, Hóa học, Sinh học), KHXH (Lịch sử, Địa lí, GDCD), Ngoại ngữ.

- Đối tượng tham gia luyện tập: học sinh lớp 12.

- Hình thức: luyện tập bằng hình thức trực tuyến thông qua “Google forms”. Học sinh đăng nhập, khai báo và làm bài trực tuyến theo đường link làm bài (phụ lục đính kèm).

2. Thời gian tổ chức luyện tập

Ngày

Buổi

Bài thi/ Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp

Thời gian

làm bài

Giờ mở đề trực tuyến

Giờ bắt đầu làm bài

Hết giờ làm bài

22/6/2021

(Thứ Ba)

Tối

Toán

90 phút

18h20

18h30

20h00

23/6/2021

(Thứ Tư)

Tối

Bài thi KHTN

Vật lí

50 phút

18h30

18h35

19h25

Hóa học

50 phút

19h30

19h35

20h25

Sinh học

50 phút

20h30

20h35

21h25

Tối

Bài thi KHXH

Lịch sử

50 phút

18h30

18h35

19h25

Địa lí

50 phút

19h30

19h35

20h25

GDCD

50 phút

20h30

20h35

21h 25

24/6/2021

(Thứ Năm)

Tối

Ngoại ngữ

60 phút

18h20

18h30

19h30

3. Giáo viên bộ môn

- Gửi link của từng bài thi đến tất cả học sinh của lớp được phân công ôn tập theo bộ môn.

- Nhắc nhở, động viên, khuyến khích học sinh tham gia đầy đủ, nghiêm túc.

- Hỗ trợ học sinh khi gặp khó khăn trong suốt thời gian luyện tập trực tuyến.

- Thống kê, phân tích kết quả của học sinh gửi cô Cẩm Thúy qua email chậm nhất là 17g00 ngày 26/6/2021.

- Phân công giáo viên bộ môn tin học hỗ trợ, giải đáp thắc mắc kĩ thuật cho học sinh, giáo viên tham gia.

4. Giáo viên chủ nhiệm

Phối hợp hợp với cha mẹ học sinh nhắc nhở học sinh tham gia đầy đủ, nghiêm túc, đúng thời gian quy định.

5. Học sinh

- Thực hiện luyện tập theo trình tự các bước sau:

+ Bước 1: Bấm vào link của từng bài thi theo khung giờ quy định. Lưu ý: link làm bài chỉ mở đúng thời gian đã nêu, học sinh chỉ thao tác trong khoảng thời gian như quy định.

+ Bước 2: Học sinh tiến hành đăng nhập, khai báo thông tin trước khi làm bài (Họ và tên, lớp, học sinh trường). Đối với bài thi tổ hợp KHTN, KHXH học sinh phải khai báo cho tất cả các môn thành phần (3 lần khai báo độc lập theo bài thi tổ hợp).

+ Bước 3: Học sinh làm bài theo thời gian quy định (khi hết giờ làm bài hệ thống sẽ tự động khóa bài thi và chấm điểm cho học sinh). Học sinh bấm “gửi” và xem được điểm tổng của bài thi.

- Tham gia luyện tập đúng giờ, nghiêm túc, đúng quy định. Học sinh phải có mặt trước thời gian làm bài 10 phút.

- Trang bị các thiết bị (laptop, máy tính bảng, điện thoại di động,….) có kết nối Internet, wifi, 3G, 4G đảm bảo thông suốt trong thời gian làm bài.

Trường THPT Trần Đại Nghĩa thông báo đến giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và học sinh lớp 12 để thực hiện./.

 

Nơi nhận:

  • VC, NLĐ;
  • Học sinh lớp 12;
  • Lưu: VT, TĐN.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Trương Thị Cẩm Thúy

 

 

 

 

PHỤ LỤC

Link luyện tập các môn thi Tốt nghiệp THPT năm 2021

 

Ngày

Buổi

Bài thi/ Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp

Thời gian

làm bài

Giờ mở đề trực tuyến

Giờ bắt đầu làm bài

Hết giờ làm bài

Link làm bài

22/6/2021

(Thứ Ba)

Tối

Toán

90 phút

18h20

18h30

20h00

https://forms.gle/oHtAxrVyGNVUnFsq9

23/6/2021

(Thứ Tư)

Tối

Bài thi KHTN

Vật lí

50 phút

18h30

18h35

19h25

https://forms.gle/dSxYAFSm5K9wZzQRA

Hóa học

50 phút

19h30

19h35

20h25

https://forms.gle/nuvfgSmB77hVrWD37

Sinh học

50 phút

20h30

20h35

21h25

https://forms.gle/jyKeCi9EEtsiYRMx5

Tối

Bài thi KHXH

Lịch sử

50 phút

18h30

18h35

19h25

https://forms.gle/GnasiS5ya8xTHmck9

Địa lí

50 phút

19h30

19h35

20h25

https://forms.gle/YLYjq2coJazq8goX7

GDCD

50 phút

20h30

20h35

21h 25

https://forms.gle/k5MsQSqshcUdedtXA

24/6/2021

(Thứ Năm)

Tối

Ngoại ngữ

60 phút

18h20

18h30

19h30

Tiếng Anh: https://forms.gle/ennevk3YpYMPoyer5

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 48
Hôm qua : 199
Tháng 10 : 9.654
Năm 2021 : 88.762