Từ 20/3/2021, Giáo Viên Các Cấp Không Cần Phải Có Chứng Chỉ Ngoại Ngữ, Tin Học!

Tại 04 Thông tư mới ban hành vào ngày 02/02/2021 (Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT và Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bỏ quy định về trình độ ngoại ngữ, tin học, chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số cũng như bỏ quy định về trình độ ngoại ngữ thứ hai đối với giáo viên dạy ngoại ngữ tại tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với giáo viên các cấp.

 

Văn bản pháp luật được trích dẫn trong video: - Luật Giáo dục 2019 Link văn bản: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Gi...​ - Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT Link văn bản: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/la...​ - Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT Link văn bản: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/La...​ - Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT Link văn bản: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/La...​ - Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT Link văn bản: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/La...

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 440
Tháng 09 : 6.270
Năm 2021 : 75.215