Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023