V/v triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho học sinh năm học 2021-2022