Kế hoạch Tham gia Hội thi "Giai điệu tuổi hồng" thành phố năm 2022